Οι χώροι μας

Οι μοντέρνες αίθουσες, η καθαριότητα και η αισθητική των χώρων εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή διάθεση των καθηγητών και ενισχύουν την προσοχή των μαθητών. Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες, ώστε να εξασφαλίζεται ποικιλία διατάξεων (κλασική διάταξη θρανίων, κυκλική διάταξη θρανίων για την ενίσχυση του διαλόγου στα φιλολογικά μαθήματα, μάθημα σε τραπέζι συνεδρίασης κ. ά. ). Τέλος, χρησιμοποιούνται σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές ( χρήση laptop, projector κ. ά.)