Οι παροχές μας | Μαθήματα

  1. Βασικό μέλημά μας ο σεβασμός στην προσωπικότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις αδυναμίες του μαθητή, που δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως αριθμός στο μαθητολόγιο. Αντίθετα, η οικοδόμηση προσωπικής σχέσης με κάθε μαθητή προσωπικά αποτελεί γνώρισμα της λειτουργίας του φροντιστηρίου μας
  2. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, η συγκρότηση των οποίων γίνεται με γνώμονα πολλές παραμέτρους και όχι μόνο τη σχολική επίδοση των μαθητών.
  3. Ενίσχυση μαθητών με έκτακτα δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από τη διεύθυνση, τον διδάσκοντα ή τους γονείς του μαθητή.
  4. Παρέχουμε σε κάθε νέο μαθητή τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την πρώτη εβδομάδα φοίτησής του χωρίς καμία απολύτως οικονομική υποχρέωση.
  5. Κάθε μαθητής έχει άμεση επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του, για να επιλύσουν μαζί οποιοδήποτε πρόβλημα, εκπαιδευτικό ή προσωπικό. Στον χώρο μας, εξάλλου, δεν αφιερώνουμε χρόνο μόνο σε εκπαιδευτικά ζητήματα, αλλά και σε γενικότερα θέματα ψυχολογίας και παιδαγωγικής.
  6. Ατομικό πρόγραμμα μελέτης. Οι καθηγητές μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, εκπονούν μαζί του ατομικό πρόγραμμα μελέτης, το οποίο αναθεωρούν, κάθε φορά που χρειάζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι, ο μαθητής, με την εποπτεία των καθηγητών του, δύναται να καλύψει τα κενά και τις αδυναμίες του, αλλά και να εμβαθύνει επαρκώς στη διδαχθείσα ύλη, για να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις των εξετάσεων.