Πρόγραμμα Σπουδών

Β΄ Λυκείου » Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 2
Άλγεβρα 2
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
Μαθηματικά 1
Πληροφορική 1
Oικονομία 1
ΣΥΝΟΛΟ 10