Πρόγραμμα Σπουδών

Β΄ Λυκείου » Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Άλγεβρα 2
Φυσική Προσανατολισμού 2
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
Μαθηματικά Προσανατολισμού 1
Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού 1
ΣΥΝΟΛΟ 11
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Γεωμετρία 1
Αρχαία Γ.Π. 1
Φυσική Γ.Π. 1