Πρόγραμμα Σπουδών

Β΄ Λυκείου » Ανθρωπιστικών Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Αρχαία 4
Άλγεβρα 2
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
Ιστορία 1
Κοινωνιολογία 1
Αρχαία 1
ΣΥΝΟΛΟ 10 (ή 12)