Πρόγραμμα Σπουδών

Β΄ Λυκείου » Ανθρωπιστικών Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Αρχαία 4
(Άλγεβρα) (2)
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
Ιστορία 1
Λατινικά 2
Αρχαία 1
ΣΥΝΟΛΟ 11 (ή 13)