Πρόγραμμα Σπουδών

Β΄ Λυκείου » Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Αρχαία Προσανατολισμού 4
Άλγεβρα 2
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
Ιστορία Προσανατολισμού 1
Αρχαία Προσανατολισμού 1
ΣΥΝΟΛΟ 9 (ή 11)
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Γεωμετρία 1
Αρχαία Γ.Π. 1
Φυσική Γ.Π. 1