Οι παροχές μας | Διαγωνίσματα

Οι Μαθητές μας συμμετέχουν και διαγωνίζονται:

  • Σε τρείς περιόδους αξιολόγησης (και μια επιπλέον για τα θερινά τμήματα), με 2-ωρα (Γυμνάσιο) και 3-ωρα διαγωνίσματα (τάξεις Λυκείου) σε θέματα επιπέδου Πανελληνίων ή Τελικών Προαγωγικών Εξετάσεων. Η τελευταία περίοδος είναι μια προσομοίωση Πανελληνίων ή Προαγωγικών Εξετάσεων, με θέματα από επιστημονική επιτροπή.
  • Σε ολιγόλεπτα τεστ κάθε μήνα.