Πρόγραμμα Σπουδών

Γ΄ Λυκείου » Επιστημών Υγείας & Ζωής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα + Λογοτεχνία 3
Φυσική 4
Χημεία 3
Βιολογία 3
ΣΥΝΟΛΟ 13