Το Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι καθηγητές μας, έμπειροι και καταξιωμένοι στον χώρο της εκπαίδευσης, με κύρια χαρακτηριστικά την επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στο αντικείμενο τους, με συνεχή ενημέρωση στα εκπαιδευτικά θέματα, με διάθεση προσφοράς στους μαθητές μας, στέκονται πάντοτε αρωγοί στις προσπάθειες τους, στηρίζοντάς τους τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, αποτελώντας για αυτούς πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης.


ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
Παπαγεωργίου Γιώργος Δροσοπούλου Γαρυφαλιά
Μπιτσαρά Ευαγγελία
Μαντέλου Μαρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Καρατζά Αριάδνη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ντόβας Βαγγέλης Παπανίκος Χάρης
Βαποράκη Μαριάνθη
ΦΥΣΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Μόρφη Μάϊρα Δημητρίου Στέβη
Πετράκη Γεωργία
ΧΗΜΙΚΟΙ
Κόκορος Μάριος