Πρόγραμμα Σπουδών

Γ΄ Λυκείου » Θετικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Φυσική 5
Χημεία Προσανατολισμού 3
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μαθηματικά Προσανατολισμού
(Για Θετικές Επιστήμες)
5
Βιολογία Προσανατολισμού
(Για Επιστήμες Υγείας)
2