Πρόγραμμα Σπουδών

Γ΄ Λυκείου » Θετικών & Τεχνολογικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα + Λογοτεχνία 3
Φυσική 4
Χημεία 3
Μαθηματικά 5
ΣΥΝΟΛΟ 15