Οι παροχές μας | Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Η διεύθυνση του φροντιστηρίου μας, γνωρίζοντας άριστα το Πανόραμα των Σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναλύει στους μαθητές και τους γονείς τις προοπτικές των σχολών που τους ενδιαφέρουν και συμπληρώνει μαζί τους εντελώς δωρεάν το μηχανογραφικό τους δελτίο.