Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2
Μάθημα Ειδικότητας I 2
Μάθημα Ειδικότητας II 2
ΣΥΝΟΛΟ 8