Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 2
Μάθημα Ειδικότητας I 1,5
Μάθημα Ειδικότητας II 1,5
ΣΥΝΟΛΟ 8