Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά 3
Μάθημα Ειδικότητας I 1,5
Μάθημα Ειδικότητας II 1,5
ΣΥΝΟΛΟ 8