Πρόγραμμα Σπουδών

Γ΄ Λυκείου » Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Αρχαία 5
Ιστορία Προσανατολισμού 3
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Λατινικά
(Για Ανθρωπιστικές Επιστήμες)
3
Βιολογία Γ.Π.
(Για Επιστήμες Υγείας)
2