Πρόγραμμα Σπουδών

Γ΄ Λυκείου » Ανθρωπιστικών Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα + Λογοτεχνία 3
Αρχαία 5
Ιστορία 3
Λατινικά 3
ΣΥΝΟΛΟ 14