Πρόγραμμα Σπουδών

Β΄ Λυκείου » Επιστημών Υγείας & Ζωής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Φυσική 2
Άλγεβρα 2
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
Φυσική 1
Χημεία 2
Βιολογία 1
ΣΥΝΟΛΟ 11