Μήνυμα Διεύθυνσης

Όταν το 2007 ιδρύθηκε το πρώτο φροντιστήριο του ομίλου «ΕΠΙΓΝΩΣΗ», γεννήθηκε ένα όραμα στο μυαλό των ανθρώπων που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του στόχου αυτού. Η δημιουργία του φροντιστηρίου μας στηριζόταν στην πεποίθηση ότι η ζωή των νέων ανθρώπων είναι ένα «ταξίδι» που αποκτά νόημα και αξία, όταν βιώνεται μαθησιακά. Σήμερα πλέον, με τα δεδομένα να αλλάζουν ταχύτατα και το νέο άνθρωπο να παρακολουθεί με αμηχανία τις ραγδαίες εξελίξεις, το όραμά μας δεν έχει αλλοιωθεί στο ελάχιστο. Έχει ενισχυθεί με τα νέα μέσα που η τεχνολογία παρέχει, έχει προωθηθεί μέσα από τις καινοτόμες προτάσεις των συναδέλφων μας και έχει συμπληρωθεί από τον αντίλογο, τις αντιπροτάσεις και τις απαιτήσεις των ανθρώπων που υπηρετούμε, των μαθητών μας. Η σύνθεση των παραπάνω στοιχείων οδηγεί σε νέες πραγματικότητες, σε νέα προγράμματα σπουδών, σε νέες σύγχρονες μεθόδους κατάκτησης και εμπέδωσης της γνώσης που μας βοηθούν να προσαρμοζόμαστε και, ενίοτε, να ξεπερνάμε και την εποχή μας. Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε γονείς, μαθητές, συναδέλφους και ανθρώπους που ασχολούνται με την εκπαίδευση να μας επισκεφθούν από κοντά, για να δουν μια πολύ αντιπροσωπευτική εικόνα αυτού που εδώ και χρόνια, με σεβασμό στις ανάγκες των μαθητών μας κάνουμε, τη διάπλαση χαρακτήρων με ΕΠΙΓΝΩΣΗ των απεριόριστων δυνατοτήτων και ταλέντων που μπορούν και οφείλουν να εκδιπλώσουν …

  • Παπαγεωργίου Γιώργος
    Φιλόλογος
    MSc Γλωσσολογίας

  • Μπιτσαρά Ευαγγελία
    Φιλόλογος