Οι παροχές μας | Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το φροντιστήριό μας συνεργάζεται με την πλέον αξιόπιστη εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής «Computer Academy» και παρέχει υποστήριξη στους μαθητές στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Μάλιστα, η εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσει τη σωστή υλοποίηση, εφαρμογή, διακίνηση και εν γένει υποστήριξη της νέας σειράς αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών τεστ με την επωνυμία CAPS – ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ, έχει οργανώσει την εκπαίδευση πιστοποιημένων συμβούλων. Το φροντιστήριο μας, με υπεύθυνο τον πιστοποιημένο σύμβουλο – συνεργάτη της εταιρείας «Computer Academy» Παπαγεωργίου Γιώργο, χορηγεί τα ειδικά ψυχομετρικά τεστ της εταιρείας και παρέχει συμβουλευτική σε τομείς, όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, η συναισθηματική νοημοσύνη, η αυτοεκτίμηση, η ερμηνεία αποτελεσμάτων ψυχομετρικών οργάνων, η επιλογή κατάλληλου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα και η συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου.