Πρόγραμμα Σπουδών

Γ΄ Λυκείου » Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5
Α.Ε.Π.Π. 3
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α.Ο.Θ.
(Για Οικονομικές Επιστήμες)
3
Βιολογία Γ.Π.
(Για Επιστήμες Υγείας)
2