Πρόγραμμα Σπουδών

Γ΄ Λυκείου » Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα + Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 5
Πληροφορική 3
Οικονομία 3
ΣΥΝΟΛΟ 14