Οι παροχές μας | Ενημέρωση Γονέων

Οι Γονείς ενημερώνονται για την επίδοση και τις απουσίες των παιδιών τους:

  • Online, από ειδικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βαθμούς και σχόλια για την επίδοση του μαθητή από τους διδάσκοντες σε κάθε μάθημα. Για τον λόγο αυτό παρέχουμε σε κάθε μαθητή, με την εγγραφή του, προσωπικό κωδικό εισόδου στο σύστημα.
  • Σε προγραμματισμένες συναντήσεις με όλο το διδακτικό δυναμικό του Φροντιστηρίου μας, 2 φορές το χρόνο (και μία επιπλέον για τα θερινά τμήματα) στον χώρο του φροντιστηρίου μας.
  • Με ραντεβού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και με οποιονδήποτε καθηγητή κριθεί αναγκαίο, αφού προηγηθεί σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του φροντιστηρίου μας.