Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 2
ΣΥΝΟΛΟ 12