Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα + Λογοτεχνία 2
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 2
ΣΥΝΟΛΟ 12