Πρόγραμμα Σπουδών

Β΄ Λυκείου » Θετικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Φυσική Προσανατολισμού 2
Χημεία Γ.Π. 1
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Άλγεβρα 2
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
Φυσική Προσανατολισμού 1
Χημεία Προσανατολισμού 1
Μαθηματικά Προσανατολισμού 1
ΣΥΝΟΛΟ 13
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Γεωμετρία 1
Αρχαία Γ.Π. 1
Φυσική Γ.Π. 1