Πρόγραμμα Σπουδών

Β΄ Λυκείου » Θετικών & Τεχνολογικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Φυσική 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Άλγεβρα 2
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου
Φυσική 1
Χημεία 2
Μαθηματικά 1
ΣΥΝΟΛΟ 13