Οι παροχές μας | Οργάνωση

Η Γραμματεία μας εξασφαλίζει:

  • Άμεση ενημέρωση σε οποιαδήποτε τροποποίηση προγράμματος.
  • Άμεση ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας ή ανάγκης αποχώρησης του παιδιού για λόγους υγείας.
  • Αξιοπιστία στην ενημέρωση για οφειλές και την είσπραξη διδάκτρων.
  • Αμεσότητα στην εξυπηρέτηση, την αποστολή ενημερωτικού υλικού, την ενημέρωση για τις εκδηλώσεις του φροντιστηρίου και, γενικότερα, σε ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία του φροντιστηρίου μας.