Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τόσο τη διεύθυνση όσο και τους εκπαιδευτικούς στα φροντιστήριά μας είναι και η παροχή βοήθειας προς το μαθητή, ώστε να γνωρίσει τον εαυτό του, και, αξιοποιώντας τις ικανότητές του, να επιλέξει το επάγγελμα που ταιριάζει στην προσωπικότητά του. Έτσι, σε συνεργασία με τους γονείς, παρέχουμε χωριστή σε κάθε μαθητή καθοδή­γηση για την εκλογή ενός επαγγέλματος αντίστοιχου προς τις ικανότητες και τις κλίσεις του.

Ειδικότερα σήμερα, η παροχή βοήθειας στην επιλογή επαγγέλματος είναι σημαντικότατη, καθώς ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ένας τομέας που προβληματίζει για τη σπουδαιότητα της ορθής επιλογής, βοηθά το νέο στη δύσκολη ηλικιακή περίοδο που βρίσκεται και τον ωθεί να εντοπίσει τις πραγματικές του ικανότητες, τις δεξιότητες και τις κλίσεις του. Παράλληλα, παρέχει διεξοδική ενημέρωση για τα επαγγέλματα που υπάρχουν, τις προοπτικές τους αλλά και τα ειδικά προσόντα που χρειάζεται το άτομο για να αντεπεξέλθει σε καθένα από αυτά.

Ταυτόχρονα, η συστηματική ενημέρωση για τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή για άμεση επαφή με τα επαγγέλματα που τον ενδιαφέρουν, ώστε να λάβει γνώση των συνθηκών εργασίας, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων καθενός, ενώ ευαισθητοποιεί τα άτομα και τα κινητοποιεί, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη για την ορθή εκλογή του μελλοντικού τους επαγγέλματος.

Τελικά, και σε κοινωνικό επίπεδο η σωστή επιλογή επαγγέλματος συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, στην πρόοδο και ευημερία του κοινωνικού συνόλου αλλά και βοηθά το άτομο να κοινωνικοποιηθεί στο χώρο της εργασίας καθιστώντας το έναν ευτυχισμένο ενήλικο που αναδεικνύεται σε ένα χρήσιμο μέλος της κοινωνίας, σε ένα ενεργό μέλος της αγοράς εργασίας η οποία μεταλλάσσεται με γοργούς ρυθμούς.

Στο πλαίσιο αυτό σκοπός των ανθρώπων που εργάζονται στα φροντιστήριά μας είναι να βοηθήσουν το νέο να επιλέξει ένα επάγγελμα που να ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, ώστε να κάνει μια σωστή επιλογή που θα τον βοηθήσει να αποφύγει την πλήξη και τη δυστυχία που προκαλεί η άσκηση ενός αταίριαστου στην προσωπικότητά του επαγγέλματος. Στους παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη συγκαταλέγονται, βέβαια, και η προοπτική του επαγγέλματος που προτείνουμε, οι αποδοχές που παρέχει, ώστε το άτομο να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις βασικές βιοτικές του ανάγκες, οι εργασιακές συνθήκες, καθώς και η δυνατότητα κοινωνικοποί-ησης και πολιτικοποίησης που το επάγγελμα αυτό προσφέρει στο νέο άνθρωπο.

Ειδικότερα σήμερα, στην εποχή της τεράστιας οικονομικής ύφεσης, συντρέχουν ακόμα σημαντικότεροι λόγοι που επιβάλλουν να δοθεί έμφαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Αναλυτικότερα, η ύπαρξη πολλών επαγγελμάτων και κλάδων σπουδών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ενημέρωση του νέου, ο οποίος βρίσκεται σε μια κρίσιμη ηλικία που δε διασφαλίζει ορθή απόφαση. Παράλληλα, ο νέος δέχεται επιδράσεις από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, που αποτελούνται από άτομα που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να τον καθοδηγήσουν σωστά, ενώ και ο κορεσμός πολλών επαγγελμάτων και ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας δεν επιτρέπουν εσφαλμένες επιλογές.

Για να μη βρεθεί, λοιπόν, ο νέος μαθητής ανυπεράσπιστος μπροστά στον «κυκεώνα» των απαιτήσεων και των εξελίξεων της αγοράς εργασίας, το φροντιστήριό μας συνεργάζεται με την πλέον αξιόπιστη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών «Computer Academy» και παρέχει υποστήριξη στους μαθητές στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Μάλιστα, η εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσει τη σωστή υλοποίηση, εφαρμογή, διακίνηση και εν γένει υποστήριξη της νέας σειράς αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών τεστ με την επωνυμία CAPS – ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ, αποφάσισε να οργανώσει την εκπαίδευση πιστοποιημένων συμβούλων αλλά και κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία καλύπτουν όλο τον ελλαδικό χώρο. Το φροντιστήριά μας, με υπευθύνους, τους πιστοποιημένους συμβούλους – συνεργάτες της εταιρείας «Computer Academy» Παπαγεωργίου Γεώργιο (Γλυφάδα-Ίλιον) και Δουραμάκου Ισαβέλλα (Άγιος Δημήτριος) χορηγούν τα ειδικά ψυχομετρικά τεστ της εταιρείας και παρέχουν συμβουλευτική σε τομείς, όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, η συναισθηματική νοημοσύνη, η αυτοεκτίμηση, η ερμηνεία αποτελεσμάτων ψυχομετρικών οργάνων, η επιλογή κατάλληλου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα και η συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου.

Επειδή, όμως, η συζήτηση για τα θέματα του επαγγελματικού προσανατολισμού δεν μπορεί να εξαντληθεί στον περιορισμένο χώρο της ιστοσελίδας του φροντιστηρίου μας, όλοι εμείς που εργαζόμαστε στο Φροντιστηριακό Όμιλο «ΕΠΙΓΝΩΣΗ» σας περιμένουμε με τα παιδιά σας για να κάνουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση, μελέτη και ανάλυση των ιδιαίτερων ταλέντων, κλίσεων, αναγκών και χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους και να τους προτείνουμε με μεγάλη προσοχή, περίσκεψη και αγάπη έναν δρόμο στον οποίο θα πορευτούν με αισιοδοξία, πίστη και, κυρίως, με την πεποίθηση ότι ποτέ δε θα μετανιώσουν για την επιλογή τους …

Copyright 2016 ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Web Development by SiEBEN & Xparity