MΑΘΗΜΑΤΑ

Στα φροντιστήριά μας μπορείτε να επιλέξετε και να παρακολουθήσετε:

1. Μαθήματα όλων των τάξεων του Γυμνασίου:

Δίνουμε έμφαση στην ομαλή εισαγωγή του μαθητή στη Γυμνασιακή λογική με ένα ολιγόωρο αλλά αποδοτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα με ιδιαίτερη σημασία στην εμπέδωση εννοιών και την εξοικείωση με τις εξετάσεις. Η σχολική επίδοση αποτελεί επίσης μέριμνα μας και παρακολουθείται στενά από την πρώτη στιγμή της επαφής του μαθητή μαζί μας. Στόχος μας είναι η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων εν όψει της πορείας των παιδιών στη βαθμίδα που ακολουθεί.

Ειδικότερα, το φροντιστήριο παρακολουθεί την ύλη που διδάσκεται ο μαθητής στο σχολείο και πάντα προπορεύεται ελαφρά. Επομένως, ο μαθητής αντιμετωπίζει την ύλη που διδάσκεται στο σχολείο ως ύλη που απλά καλείται να επαναλάβει, αφού την έχει διδαχτεί πρώτα στο φροντιστήριο αναλυτικά. Επιπλέον, ο καθηγητής του φροντιστηρίου, λύνοντας πάντα τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και μετά του φροντιστηριακού φυλλαδίου, προετοιμάζει το μαθητή εκ των προτέρων για τις σχολικές υποχρεώσεις των επόμενων εβδομάδων, αφού ο μαθητής καλείται στο σπίτι να ξαναλύσει τις ασκήσεις που του έχει αναθέσει ο καθηγητής του σχολείου τις οποίες έχει ήδη λύσει πριν λίγες μέρες στο φροντιστήριο και με αυτόν τον τρόπο κάνει μια καλή επανάληψη της διδαχθείσας ύλης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των περιόδων των διαγωνισμάτων, τα επιπλέον μαθήματα που γίνονται στο φροντιστήριο και τα οποία διεξάγονται εκτός των κανονικών ωρών του προγράμματος και χωρίς επιπλέον χρέωση των γονέων ετοιμάζουν τους μαθητές του φροντιστηρίου για τις γραπτές δοκιμασίες που εν πολλοίς καθορίζουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και την προφορική βαθμολογία του μαθητή στο τρίμηνο. Τέτοια μαθήματα, βέβαια, κανονίζονται όχι μόνο σε περιόδους διαγωνισμάτων αλλά και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μαθητές μας αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην κατανόηση της ύλης κατόπιν συνεννόησης του καθηγητή που διδάσκει το μάθημα με τη διεύθυνση.

Με τους παραπάνω τρόπους η επίδοση του μαθητή του γυμνασίου δεν «αφήνεται στην τύχη» αλλά αποτελεί συνιστώσα της οργανωμένης προσπάθειας τόσο της διεύθυνσης όσο και των καθηγητών που αναλαμβάνουν την ευθύνη της σωστής προετοιμασίας των παιδιών χωρίς να τα εξοντώνουν με εξαντλητικά φροντιστηριακά προγράμματα από νωρίς.

2. Μαθήματα  Λυκείου & προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις:

Aναλαμβάνοντας ένα νέο μαθητή στην Α’ Λυκείου διερευνούμε πρώτα τις όποιες ελλείψεις του και τις μαθησιακές δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζει. Μετά τον εντοπισμό αυτών ακολουθεί η ένταξή του σε κατάλληλο τμήμα και η παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών με τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που έχουν προαναγγελθεί για το υπό σύσταση Νέο Λύκειο. Η τάξη αυτή έχει πολλαπλούς εκπαιδευτικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων απαιτεί οργανωτικές δομές και εμπειρία που μόνο η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών μας μπορούν να εγγυηθούν.

Η συνέχεια στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου είναι καθοριστική: Τα μαθήματα στη Β’ Λυκείου μπορούν να ξεκινήσουν (προαιρετικά) από τη θερινή περίοδο που ακολουθεί τη λήξη των εξετάσεων της Α’ Λυκείου. Οι μαθητές μας παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης που επιλέγουν για μια ολόκληρη χρονιά. Τα τμήματα συνεχίζουν την προετοιμασία για τη Γ’ Λυκείου με πρώτο στάδιο τη θερινή περίοδο προετοιμασίας, διάρκειας 5 εβδομάδων. Η σύνθεση των τμημάτων και η επιλογή των καθηγητών είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ομοιογένεια και η «χημεία» ανάμεσα στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό. Η ολοκλήρωση της ύλης προγραμματίζεται για το τέλος Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς και ακολουθούν οι επαναλήψεις διάρκειας περίπου 2,5 μηνών. Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου όλοι οι μαθητές παρακολουθούν ένα τροποποιημένο πρόγραμμα μαθημάτων πριν από την εξέταση κάθε μαθήματος.

Κατά την προετοιμασία για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο στο φροντιστήριό μας δεν επιτρέπονται πειραματισμοί. Τα προγράμματα είναι αυστηρά καθορισμένα και τροποποιούνται μόνο όταν η διεύθυνση, οι καθηγητές (σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς των μαθητών) το κρίνουν απαραίτητο. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι για κάθε τμήμα καθηγητές συζητούν σε ομαδικές ή κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους μαθητές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις ανάγκες και τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την προσπάθεια εμπέδωσης της ύλης.

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών της εντατικής προετοιμασίας οι υπεύθυνοι καθηγητές εκπονούν ομαδικά ή και εξατομικευμένα προγράμματα μελέτης για τους μαθητές που δυσκολεύονται να οργανώσουν μόνοι τους την προσπάθειά τους και να διαχειριστούν την ύλη. Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται με κριτήριο το μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή καθώς και με τις ιδιαίτερες ανάγκες του. ταυτόχρονα, ο μαθητής νιώθει ότι μπορεί να ζητήσει χωρίς χρέωση ιδιαίτερα μαθήματα στα οποία θα λύσει τις απορίες του σε συγκεκριμένα τμήματα της ύλης, ενώ, αν χρειάζεται ιδιαίτερη στήριξη και συστηματική βοήθεια από τον καθηγητή σε μόνιμη βάση, μπορεί να ακολουθήσει προγράμματα ιδιαίτερων μαθημάτων μέσα στο φροντιστήριο με τους έμπειρους καθηγητές μας, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο να εμπιστευτεί ακατάλληλους καθηγητές ή άπειρους φοιτητές που θα παράσχουν μαθήματα αμφίβολης ποιότητας για κατ’ οίκον διδασκαλία.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με αφετηρία τις ανάγκες του μαθητή το φροντιστήριό μας συνδυάζει ευέλικτα προγράμματα σπουδών με ανθρώπινη υποστήριξη και ενδιαφέρον πάντα με γνώμονα την επιτυχία του μαθητή και την εκπλήρωση των στόχων και των οραμάτων του.

 

Copyright 2016 ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Web Development by SiEBEN & Xparity