Διαγωνίσματα

Καμία ολοκληρωμένη προετοιμασία μαθητή δε νοείται χωρίς οργανωμένες εξεταστικές διεργασίες. Τα διαγωνίσματα που διεξάγονται στα φροντιστήρια μας στοχεύουν στα παρακάτω:

  • Ψυχολογική ενσωμάτωση της εμπειρίας των εξετάσεων και περιορισμός του άγχους.
  • Εξοικείωση με τη μορφή των αναμενόμενων θεμάτων. Η «φόρμα» των διαγωνισμάτων είναι αυτή ακριβώς που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο μαθητής στις εξετάσεις, αποβάλλοντας έτσι το φόβο του άγνωστου.
  • Απόκτηση της τεχνικής του γραψίματος, η οποία έχει πολλά μυστικά και έμφυτες δυσκολίες, που μόνο με συστηματική δουλειά μπορούν να καλλιεργηθούν.
  • Πιστή προσομοίωση των συνθηκών των εξετάσεων ( επιτηρητές, ελάχιστη διάρκεια παραμονής και άλλα).

Για την επίτευξη των στόχων αυτών:

  • Διοργανώνονται τέσσερις περίοδοι διαγωνισμάτων. Η τελευταία περίοδος περιλαμβάνει τα Επαναληπτικά Θέματα (Προσομοίωση) της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας) στην οποία συμμετέχουμε.
  • Διενεργούνται ολιγόλεπτες εξετάσεις (tests) εντός διδακτικών ωρών με σκοπό το συνεχή έλεγχο της πορείας κάθε μαθητή.
  • Καθιερώνουμε σταδιακά τα διαδικτυακά (on – line) διαγωνίσματα, ώστε ο μαθητής να μπορεί από την ηρεμία του προσωπικού του χώρου να ελέγχει πιο συχνά το βαθμό αφομοίωσης της ύλης.

Βέβαια, το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων μας σχεδιάζεται και υλοποιείται μετά από προσεκτική συνεξέταση παραγόντων, όπως είναι η ολοκλήρωση ενός μεγάλου τμήματος ύλης, οι σχολικές υποχρεώσεις και η δυνατότητα συνδυασμού τους με τα φροντιστηριακά διαγωνίσματα καθώς και η κατανομή των αργιών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ώστε οι μαθητές να διευκολύνονται από το πρόγραμμά μας και να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ελεύθερες από το σχολείο ημέρες, για να επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Παράλληλα, η επίδοση κάθε μαθητή σε όλες τις παραπάνω εξεταστικές μορφές καταγράφεται ηλεκτρονικά και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη στον ίδιο και τους γονείς του μέσω της προσωπικής του καρτέλας που καταχωρείται με την εγγραφή του στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης του ομίλου. Επομένως, η καταγραφή των βαθμολογιών των διαγωνισμάτων βοηθά τόσο τη διεύθυνση όσο και τους καθηγητές του φροντιστηρίου μας να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της διδακτικής δραστηριότητας.

Εννοείται, βέβαια, πως οι μαθητές ενημερώνονται από την αρχή κάθε περιόδου για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των διαγωνισμάτων, τα οποία πραγματοποιούνται κάτω από την αυστηρή εποπτεία και επιτήρηση των καθηγητών και της διεύθυνσης του φροντιστηρίου. Επομένως, είναι πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε δοκιμασία και να μην αιφνιδιαστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ακόμα και αν κληθούν να απαντήσουν σε θέματα που πολλοί άλλοι – μη μαθητές μας – χαρακτηρίζουν «μη αναμενόμενα», «απρόβλεπτα» ή ακόμα και «αντι-sos».

Εξυπακούεται, βέβαια, ότι η παρουσία και η συμμετοχή των μαθητών μας στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική, ενώ και οι γονείς ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις απουσίες των παιδιών τους στα διαγωνίσματα. Ταυτόχρονα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από τη διεύθυνση και τους καθηγητές στη διόρθωση των γραπτών και την επισήμανση των λαθών και των παραλείψεων των μαθητών μας, ώστε αυτές να αποφευχθούν στην επόμενη εξεταστική δοκιμασία. Έτσι, τα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου μας έρχονται να καλύψουν ένα σημαντικότατο κενό που αφήνει το σχολείο, όπου λόγω έλλειψης χρόνου αλλά και εξαιτίας άλλων παραγόντων, ο μαθητής τελικά δεν προετοιμάζεται και δεν εξασκείται επαρκώς για μια κρίσιμη γραπτή δοκιμασία, όπως είναι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Copyright 2016 ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Web Development by SiEBEN & Xparity