ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟY

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α’ Γυμνασίου Β’ Γυμνασίου Γ’ Γυμνασίου
ΑΡΧΑΙΑ 2 2 2
Ν.ΓΛΩΣΣΑ 1 1 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 3 3
ΦΥΣΙΚΗ - 2 2
ΧΗΜΕΙΑ - 1 1
Σύνολο ωρών 6 9 9
Copyright 2016 ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Web Development by SiEBEN & Xparity